شرکت مدا

شرکت مدا (moda) یکی از شرکت های واردکننده کاغذ دیواری در چند ساله اخیر بوده است. این شرکت با سابقه ی طولانی و وارد کردن کاغذ های سنگین چینی و ترکیه ای توانسته است جای خود را در میان رقبا تثبیت نماید. البته بسیاری از برندها با نامهای مشابه در حال وارد کردن کاغذ دیواری به ایران هستند، ولی شما میتوانید با آلبومهای پرفروش این شرکت آشنا باشید و شرکت اصلی را تشخیص بدهید.

ثبت نام در خبرنامه